Sandvik CS660 S6800

Резервните делови за Sandvik CS660/S6800 Cone Crusher може да ги најдете во Sunrise Machinery.

Достапни се резервните делови за дробилката со конуси подолу:

Конусна дробилка конкавна, наметка за дробилката со конус, облога за штекер за дробилката со конус, облоги за сад за дробилката со конуси, прстен за прилагодување, штитник за рака, долна обвивка, прстен за стегање, конусна глава, кутија за контра вратило, черупка на контра вратило, противтежа и постава, прстен за прашина, ексцентрична, ексцентрична черупка, конус за напојување, топче за глава, шипка за лоцирање, главна рамка, облога на главната рамка, запчаник, заоблен запчаник, заштитен конус, штекер, подлога за штекер, лежиште за потиснување, прстен за факелот, горната рамка и така натаму.

А монтажните елементи се исто така достапни, какосклоп на главното вратило на дробилката за конус, склоп на главна рамка, склоп на противтежа, приспособување на склопот на прстенот, склоп на глава, ексцентричен склоп, склоп на сад и така натаму.

Sandvik CS660/S6800 делови за дробилката, вклучувајќи:

Број на дел Опис Тип на дробилката
442.9042-01 СТРАНА НА ПРИСТАПНА ОДПУШКА LNR 6000 CS660/S6800
442.9043-01 BSHELL SIDE LINER H/S6000 CS660/S6800
442.9040-01 ПРЕСТАВКА НА СТРАНИЧНА РАКА 6000 CS660/S6800
442.9041-01 СТРАНА НА ТЕСНА РАКА LNR 6000 CS660/S6800
442.8973-01 ECCENTRIC S6000 CS660/S6800
442.9033-01 ECC BSHG 20-25-30-35-40 S6000 CS660/S6800
452.1700-901 ГЛАВНА ОСВЕТИЛА ASY W/O MANTLE S6800 CS660/S6800
442.8971-01 ГЛАВНА ОВШИНА S6000 CS660/S6800
442.8792-01 ГЛАВНА РАКАРАТ H6000 CS660/S6800
442.8974-01 HEADCENTER S6000 CS660/S6800
442.8982-01 Наметка A M1 S6800 CS660/S6800
442.8982-02 МАНТИЈА A M2 S6800 CS660/S6800
442.8983-01 МАНТИЈА Б М1 С6800 CS660/S6800
442.8805-01 СКРЕПЕР S&H6000 CS660/S6800
442.8970-01 TOPSHELL S6000 CS660/S6800
442.8975-01 RIM LINER S6000 CS660/S6800
442.8976-01 ШТИТ НА РАКА ПАЈАЈКА S6800 CS660/S6800
442.8969-00 SPIDER S6000 CS660/S6800
442.8977-01 КАПАЧКА ПАЈАЈКА S6000 CS660/S6800
442.8754-01 ПАЈКА ЧУВКА S&H6000 CS660/S6800
442.9071-90 ДОЛЕН КОНКАВЕН ПРстен C M2 S6800 CS660/S6800
442.8979-00 КОНКАВЕН LWR EC M1 S6800 CS660/S6800
442.9071-00 КОНКАВЕН LWR C M1 S6800 CS660/S6800
442.8981-00 КОНКАВЕН UPR EC M1 S6800 CS660/S6800
442.9072-00 КОНКАВЕН UPR C M1 S6800 CS660/S6800
442.9072-90 КОНКАВЕН ПРСТЕН-ГОРЕ C M2 S6800 CS660/S6800