Sandvik CH420 CS420 S2800

Sunrise Machinery произведува целосен асортиман на резервни делови кои одговараат на Sandvik CH420/CS420/S2800 за дробилки.

Можеме да го обезбедиме SandvikРезервни делови за дробилката за конусии делови за носење како што следува:облоги за сад за дробилката со конус, мантија, конкавна, главна рамка, облога на главна рамка, ексцентрична, ексцентрична черупка, прстен за прилагодување, штитник за рака, долна обвивка, прстен за стегање, конусна глава, кутија со контра вратило, прстен за заптивка за прашина, конус за напојување, топка за глава, шипка за лоцирање, крило , запчаник со заоблен завој, заштитен конус, штекер, подлога за штекер, лежиште за потиснување, прстен за факел, горна рамка, черупка на противносно вратило, противтежа и постава итн.

Следниве елементи за склопување се исто така достапни кај нас:Главното вратило на конусната дробилкамонтажа, склоп на прстен за прилагодување, ексцентричен склоп, склоп на штекер, склоп на сад, склоп на глава, склоп на противтежа, склоп на запчаник, склоп на средно вратило и други склопови.

Делови за дробилката Sandvik CH420/CS420/S2800, вклучувајќи:

Број на дел Опис Тип на дробилката
442.6798-01 АРМ ШИЛД CS420 CH420/CS420/S2800
442.8522-01 КОНКАВЕН В, ДОЛЕН М1 CH420/CS420/S2800
442.8522-02 КОНКАВЕН В, ДОЛЕН М2 CH420/CS420/S2800
442.8464-01 КОНКАВЕН EC, ДОЛЕН М1 CH420/CS420/S2800
442.8464-02 КОНКАВЕН ЕЗ, ДОЛЕН М2 CH420/CS420/S2800
442.8550-01 КОНКАВЕН EC, ГОРЕН М1 CH420/CS420/S2800
442.8550-02 КОНКАВЕН EC, ГОРЕН М2 CH420/CS420/S2800
442.9691-01 ЕКЦЕНТРИЧНА ЧУВКА CH420/CS420/S2800
442.9685-01 ЕКЦЕНТРИЧЕН CH420/CS420/S2800
442.8882-01 ГЛАВЕН ЦЕНТАР CH420/CS420/S2800
442.6777-01 ГЛАВНА ОШКА CH420/CS420/S2800
442.9288-01 МАНТИЈА А М1 CH420/CS420/S2800
442.9288-02 МАНТИЈА А М2 CH420/CS420/S2800
442.7379-01 МАНТИЈА C-EC M1 CH420/CS420/S2800
442.7379-02 МАНТИЈА C-EC M2 CH420/CS420/S2800
442.6789-01 МАНТИЈА М1 CH420/CS420/S2800
442.6789-02 МАНТИЈА М2 CH420/CS420/S2800
442.8366-01 ТОРНА ШОЛКА CH420/CS420/S2800